Přihlášení kronikáře


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

Novinky

28.05.2015: Kroniky a kronikáři č. 2/2015
Chystáme letošní druhé číslo tištěného zpravodaje Kroniky a kronikáři. Všichni předplatitelé jej poštou obdrží na konci června.

28.04.2015: Semináře pro kronikáře
... se budou konat na začátku prázdnin v Brně (30. 6.), Olomouci (2. 7.) a Zlíně (3. 7.). Bližší podrobnosti najdete zde. Přijďte načerpat nové poznatky, semináře jsou určeny nejen pro začínající kronikáře ale i zkušené kronikáře obcí a měst.

Informace o poradně

Nevíte si rady s kronikou? Rádi poradíme. Po uhrazení předplatného budete mít možnost pokládat dotazy a získávat odpovědi - podrobnější informace.

Boží Dar

Setkání kronikářů okresu Uherské Hradiště

Vydáno dne 25. 05. 2015 (35 přečtení)
U příležitosti Mezinárodního dne archivů uspořádal dne 21. května 2015 Státní okresní archiv ve spolupráci se Slováckým muzeem další setkání kronikářů okresu Uherské Hradiště. Pozvání přijalo 29 kronikářů a starostů, které přivítal ředitel archivu Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Ten také v první části programu promluvil o povinnostech obcí v oblasti vedení kronik. Vycházel přitom zejména z praktických poznatků, získaných pracovníky archivu při provádění dohlídek spisové služby u obecních úřadů. Na něj navázala Mgr. Marta Kondrová ze Slováckého muzea. Její příspěvek byl zaměřen na nové trendy v oblasti vytváření kronikářských zápisů, zejména s důrazem na tvorbu příloh. O zájmu posluchačů o dané téma svědčila živá diskuse, která poté následovala. Na závěr byla pro zájemce připravena možnost krátké exkurze po budově archivu, kterou využila velká část účastníků.

Proměny Prahy v letech 1933-1945 na unikátní mapě

Vydáno dne 15. 05. 2015 (45 přečtení)
V době oslav 70 let od konce druhé světové války vydává Multikulturní centrum Praha (MKC) ojedinělý nástroj, který veřejnosti přiblíží dopady války a holokaustu. Zaměřuje se na bohaté česko-německo-židovské soužití a zobrazuje jeho stěžejní průsečíky na mapě Prahy. Vznikla tak interaktivní paměťová on-line mapa dostupná na praha.mkc.cz, která pomocí příběhů konkrétních domů, pasáží, firemních sídel, kaváren či kin ilustruje mnohonárodnostní atmosféru předválečné Prahy i její zásadní proměny po skončení války.
Na vzniku mapy se podíleli literáti, historici, umělci, antropologové, ale i pamětníci, kteří pomocí textových i audiovizuálních materiálů představili místa, kde se psaly nejen „velké“ dějiny, ale kde se zejména odehrávaly každodenní životy Pražanů a Pražanek.

Novinky v předplatném zpravodaje Kroniky a kronikáři

Vydáno dne 28. 04. 2015 (63 přečtení)
Vážení čtenáři,
od 28. dubna 2015 nabízíme dvě nové a zároveň výhodnější varianty předplatného kronikářského zpravodaje:

1) stávající možnost - roční předplatné za 365 Kč zůstává zachována

2) dvouleté předplatné 600 Kč (ušetříte 130 Kč)

3) tříleté předplatné 900 Kč (ušetříte 195 Kč)


Předplatné můžete objednávat na e-mailové adrese kronikari@regionplus.cz

V ceně předplatného je přístup do archivu článků a zpravodajů z let 1999 - 2015, kronikářská poradna, e-mailový servis a pravidelné zasílání tištěné formy zpravodaje.

Současné kroniky v kostele

Vydáno dne 17. 04. 2015 (55 přečtení)
K významným historickým stavebním památkám Prahy Hostivaře patří kostel římskokatolické farnosti s názvem Stětí sv. Jana Křtitele. Nepatří mezi nejstarší klenoty ani nepoutá pozornost z hlediska stavebního slohu. I tady by však odborník připomněl řadu nezvyklostí hlavně v nástěnné malbě, jako to učinila tamější kronikářka Marie Zdeňková. K pozoruhodnostem navíc patří také kroniky. Informační tabule připomíná titulní stranu latinsky psané z roku 1709, v depozitáři je uložena funkční farní. Má úctyhodné rozměry. Důkladná vazba umožnila spojit stovky listů nikoliv hladkého povrchu našedlé barvy. Její první zápis vznikl sice až okolo roku 1848, ale pokračuje do současnosti. Němčina se střídala s latinou, následující zápisy mají českou podobu. Ten zatím poslední bude mít datum 28. března 2015 a bude ve znamení kronikářské události.

index | 1-10 | následující | Celkem 638 článků

Layout rsBloger by pa3k © 2005
Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.