Přihlášení kronikáře


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

Novinky

19.06.2015: Začíná distribuce č. 2/2015
Druhé letošní číslo zpravodaje Kroniky a kronikáři vychází k 30. červnu 2015. Dnes byl celý náklad zpravodaje přivezen z tiskárny a během příštího týdne bude zahájena distribuce prostřednictvím České pošty.

19.06.2015: Semináře pro kronikáře
Možnost přihlášení zde.

Informace o poradně

Nevíte si rady s kronikou? Rádi poradíme. Po uhrazení předplatného budete mít možnost pokládat dotazy a získávat odpovědi - podrobnější informace.

Boží Dar

Opět se sejdou kronikáři a rodopisci Náchodska a Orlicka

Vydáno dne 20. 06. 2015 (29 přečtení)
AkronSe zpožděním a zcela náhodou jsme se v redakci dozvěděli, že AKRON - volné sdružení archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska, pořádá své další setkání, konkrétně 4. července 2015 v Kounově u Dobrušky. V programu vystoupí mimo jiných PhDr. Jaroslav Šůla, CSc. - seznámení s nejstarší matrikou Orlických hor a Kladska, Ing. Petr Kalivoda – profesionální genealog. Příspěvek „Hledání předků aneb Jak si sestavit rodokmen“, Mgr. Alena Čtvrtečková - kronikářka Náchoda a autorka knihy o holocaustu - informace o historii obce Babí u Náchoda, Dagmar Honsnejmanová – kronikářka obce Mokré - příspěvek k projektu Život ve stínu šibenice, Jan F. Křivohlávek - archivář ve výslužbě. Příspěvek: Komunální heraldika okr. Rychnov n. K., Josef Lukášek – spisovatel, vypravěč pověstí a příběhů Orlických hor - pohádkové postavičky Orlických hor.

Spolupráce kronikářů objasnila historii názvu Tesařovy cesty v Litvínově

Vydáno dne 15. 06. 2015 (23 přečtení)
Města Litvínov a Meziboří spojuje lesní 4kilometrová Tesařova cesta. Vede tudy turistická značka, prochází se po ní výletníci, děti ze škol a školek obou měst. Nikdo z obyvatel Litvínovska si však již nepamatoval, proč se cesta a později dokonce naučná stezka, jmenuje Tesařova.
Při pátrání po vzniku názvu se našla na Litvínovsku náhodou jediná pamětnice, paní Jiřina Bergmanová. Shodou okolností vdova po lesním inženýrovi, bývalá pracovnice Lesů ČR a také předsedkyně základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu. Její slib: „napíši Zorce Žabové“- přinesl úspěch. Přítelkyně, také vdova po lesním inženýrovi Rudolfu Žabovi, poslala nejen vzpomínku, ale také fotografie. Ing Vojtěch Tesař byl přednostou lesní správy v Horním Litvínově do roku 1937, kdy byl povýšen na pražské ministerstvo. Jeho bývalý podřízený z Horního Litvínova ing. Rudolf Žaba ho nalezl mrtvého večer 8. května 1945 „za ohradou techniky v Dejvicích“. Na samém konci války byl zastřelen vojáky Wehrmachtu.

Andrea Holasová a Václav Novotný v Litvínově (2015)

Setkání kronikářů v Davli

Vydáno dne 11. 06. 2015 (39 přečtení)
V pátek 29. května 2015 proběhlo za laskavé pomoci Městyse Davle a davelského kronikáře pana Vančury setkání kronikářů a regionálních historiků okresu Praha-západ. Setkání kronikářů se pořádala již v 80. a 90. letech minulého století, a tak se je Státní okresní archiv Praha-západ rozhodl po několikaleté přestávce obnovit. Letos se tedy konal již čtvrtý ročník, který jsme netradičně zahájili prohlídkou archeologických památek benediktinského kláštera na Ostrově u Davle. Po zříceninách kláštera nás zasvěceně provázel Jan Tomášek z Univerzity Karlovy, přičemž na ostrov a z něj nás převážel převozník.
Potom proběhly dvě přednášky. Nejdřív nás davelský kronikář Karel Vančura podrobně seznámil se svojí prací a potom přednesl pracovník Státního okresního archivu Pavel Buchtele příspěvek na téma květen 1945 v archivních fondech.
Na každé setkání připravujeme výstavku zajímavých archiválií, které jsme tentokrát vybírali jak z fondů Státního okresního archivu Praha-západ, tak i z fondů obce a spolků v Davle.
Tradičně nejsou hlavním cílem těchto setkání kronikářů jen odborné přednášky, ale především následná diskuze, výměna cenných zkušeností, ale i možnost kronikářů se vzájemně seznámit a případně spolupracovat. Na závěr jsme navštívili muzeum spolku Vltavan Davle, kde jsme obdivovali překrásné vltavanské kroniky.

Pavel Buchtele, Státní okresní archiv Praha-západ

Setkání kronikářů mikroregionu Přešticko

Vydáno dne 09. 06. 2015 (47 přečtení)
Velmi příjemné, ba až sousedské setkání kronikářů mikroregionu Přešticko proběhlo na obecním úřadě v Příchovicích u Přeštic v sobotu 23. 5. 2015. Na výstavce kronik bylo k vidění mnoho příkladů bohaté práce zdejších kronikářů (od kronik vedených propisovací tužkou až po umělecky a literárně ztvárněné kroniky), dokonce bylo možné vidět kroniku obce Dobříč - oceněnou Diplomem za vzorné vedení kroniky v rámci soutěže Vesnice roku. V metodické části setkání zazněly základní údaje o současné legislativě týkající se vedení obecní kroniky (zákon o kronikách obcí, archivní zákon, zákon na ochranu osobních údajů) a proběhla bohatá diskuze. Po obědě se všichni účastníci přesunuli na příchovický zámek, kterým je provedl a podrobným výkladem doprovodil jeho majitel doc. Patočka.

Fotogalerii ze semináře najdete zde.

Máte zájem o uspořádání podobného semináře i ve Vašem mikroregionu? Ozvěte se nám do redakce!

Možnost inzerce ve zpravodaji Kroniky a kronikáři

Vydáno dne 09. 06. 2015 (39 přečtení)
Firmám, živnostníkům (např. papírnictví, výrobci papíru, dokumentního inkoustu, knihařství, prodejci s pomůckami pro kronikáře) nabízíme možnost inzerce v našem časopisu, který je zaměřen na kronikáře, archiváře, regionální badatele, genealogy, historiky a další zájemce.

Celá strana - 1200 Kč
Polovina strany - 600 Kč
Čtvrtina strany - 300 Kč
Umístění na první a poslední straně + 50 % z ceny inzerátu

Prezentace na webových stránkách zpravodaje formou článku - 1200 Kč
Prezentace na webových stránkách formou banneru - na základě individuální dohody.

Řádkový soukromý nekomerční inzerát (vyměním, nabízím, hledám) - 150 Kč.
Ceny jsou konečné, platí při platbě předem. Tiskové podklady zasílejte ve formě textového souboru nebo PDF. Objednávky přijímáme na adrese redakce.

Uzávěrky tištěného zpravodaje jsou vždy 10. června a 10. ledna.
index | 1-10 | následující | Celkem 648 článků

Layout rsBloger by pa3k © 2005
Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.